Kit for Karan Shah

Regular price Rs. 1,600.00 4.8 ★★★★☆

-Hair Ras (Hair poshan tabs), Health Tatva (Health Santulan tabs)

-Shampoo (revilus)

-Folihair tablets

-Minoxidil (new)