Kit for Karan.V

Regular price Rs. 1,100.00 4.8 ★★★★☆

Kit will include:

-Minoxidil

-Hair poshan (hair ras)

-Hair vitmains (biotin)